Brekkenrace 2020

Welkom bij de brekkenrace 2020

Posted by M.Dekker on July 26, 2020 · 10 mins read

Beste wedstrijdzeiler,

Welkom bij de Brekkenrace, de traditionele zeilwedstrijd op de Oudegaaster Brekken georganiseerd vanaf camping de Bearshoeke. Dit jaar wordt er in vier klassen gevaren, de Open klasse, de Jeugd klasse eenmansboot, de Volwassenen klasse eenmansboot en de Optimisten klasse.

Zowel in de Open klasse als in de eenmansboot klasse wordt gevaren met een handicap systeem: de “rating Brekkenrace”. Iedere boot die op de lijst voorkomt met de daarbij horende tuigage kan aan de wedstrijden deelnemen. De ratings staan onder de menuknop rating op de homepage van www.brekkenrace.nl.

 • Deelname aan de Optimisten klasse staat open voor kinderen tot en met 11 jaar;
 • Deelname aan de Jeugd eenmansboot staat open voor jongeren van 12 t/m 17 jaar.
 • Deelname aan de Volwassenen eenmansboot staat open voor 18 jaar ouder;

Deelname is alleen mogelijk met een boottype dat is opgenomen in de rating van de Brekkenrace. Daarnaast moet ieder schip voor de wedstrijdleiding goed herkenbaar zijn door een zeilnummer of duidelijk leesbare bootnaam.

Mocht je twijfelen over in welke klasse je mee kan doen, overleg dan even met de wedstrijdleiding. In overleg met de wedstrijdleiding wordt dan bepaald in welke klasse je het best kan starten. Dit is afhankelijk van type boot en leeftijd van de stuurman/vrouw.

De optimisten klasse

Voor de optimisten wordt, afhankelijk van de windrichting, een kleine wedstrijdbaan uitgezet zo dicht als mogelijk bij het strandje van de camping. De optimisten varen 2 wedstrijdjes.

Eenmansboot, jeugd en volwassenen

Afhankelijk van de wind wordt er een wedstrijd baan uitgezet op de Brekken. Voor deze klassen bestaat de wedstrijd uit 3 wedstrijden van 1 ronde.

Open klasse

De open klasse bestaat uit 3 wedstrijden die bestaat uit 1 ronde om de boeien en een 3e ronde eventueel om het “eiland”. Afhankelijk van de richting en de kracht van de wind kan het te varen programma aangepast worden.

We proberen de wedstrijdbaan zo dicht mogelijk bij de haveningang van de camping te leggen zodat de toeschouwers aan de wal goed zicht hebben op het wedstrijdverloop. Voor de wedstrijd van de Optimisten wordt de baan verkleind.

Bij slecht weer of te harde wind wordt de wedstrijd afgelast. Bij een verwachte windkracht van 5 bft (17 knts) of hoger gaat de wedstrijd niet door. Op zaterdagochtend 8:00 uur wordt door de wedstrijdleiding bepaald of de wedstrijd al dan niet door gaat.

Zaterdagochtend is er voorafgaand aan de wedstrijden om 09:00 uur het verplichte palaver bij de Fûke. Tijdens het palaver wordt de te varen route bekendgemaakt. Iedere deelnemer wordt hierbij verwacht om de laatste details en eventuele vragen door te nemen.

Voor de Optimisten is er om 13:00 uur een apart palaver bij de Fûke. Dan wordt de wedstrijdroute voor de optimisten bekend gemaakt.

De uitslagen worden om ongeveer 17:30 uur bekend gemaakt bij de Fûke. Voorafgaand daaraan is er gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje de ervaringen uit te wisselen.

Je kunt je aanmelden op vrijdag 31 juli 2020 van 19:00 - 20:00 uur bij de Fûke. De kosten voor de eenmansboten en de openklasse zijn € 5,= per boot. Voor de optimistenklasse zijn de kosten € 2,= per boot.

De tijdsplanning op de wedstrijddag is als volgt:

 • 09.00 uur palaver Open Klasse en Eenmansboten
 • 10.00 uur start Eenmansboten jeugd
 • 11.30 uur start Eenmansboten volwassenen
 • 13:00 uur palaver Optimist
 • 13.30 uur start Optimist
 • 15.00 uur start Open klasse
 • 17:30 uur prijsuitreiking
De planning kan wijzigen. Hou het informatiebord bij de Fûke goed in de gaten.

Uiteraard zijn rond en tijdens de wedstrijd de bestaande maatregelen rond Covid-19 ook deze dag van kracht.

Tot slot willen wij alle sponsoren en vrijwilligers enorm bedanken voor hun bijdrage en inzet. Mede hierdoor is het mogelijk om er voor hopelijk iedereen weer een prachtige dag van te maken.

De wedstrijdleiding

Wedstrijdbepalingen Open Klasse en Eenmansboot Klasse

Wedstrijdreglement

Het dragen van een zwemvest is voor alle wedstrijdklassen verplicht, ook voor de bemanning in de Open Klasse.

Een boot en zijn eigenaar nemen deel aan de wedstrijd op basis van sportiviteit en eerlijk spel en onder eigen verantwoordelijkheid. Het wedstrijdcomité kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade.

Aan de hand van eigen constatering of naar aanleiding van protesten kan de wedstrijdleiding strafpunten, straftijd toekennen of je diskwalificeren voor een wedstrijd.

Als je een voorrangsfout maakt kun je een protest en straf door de wedstrijdleiding voorkomen door 2 strafrondjes te varen. Daarbij moet je wel de voorrangsregels in acht nemen.

Als je te vroeg bent gestart moet je terugvaren door de startlijn en opnieuw starten.

Tijdens de wedstrijd, die voor ieder individueel schip duurt vanaf het voorbereidingssein (2 minuten sein) tot het moment van finishen gelden de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), Appendix S van het Watersportverbond.

Indien je om wat voor reden ook de wedstrijd staakt, meld je dat (of zorg je dat anderen dat melden) bij het startschip. Zorg dat je het telefoonnummer van het startschip hebt genoteerd en bij je hebt.

Startprocedure 2020

Voorbereiding: 2 minuten voor de start 2 korte geluidssignalen en de rode vlag. Eén minuut sein: 1 kort geluidssignaal en de oranje vlag. Start: 1 lang geluidssignaal en de groene vlag. Kort (ongeveer één minuut) na de finish van de laatste boot volgt het voorbereidingssein voor de volgende start.

Wedstrijdbepalingen Optimistenklasse

Hoi schipper, Als je nog niet zo vaak gezeild hebt, weet je misschien niet hoe dat allemaal gaat en welke spelregels er zijn. Dat is helemaal geen probleem, want we vertellen je hier hoe het gaat en waar je aan moet denken. Ook zijn er op het water boten van de organisatie die je zullen helpen als dat nodig is of als je daarom vraagt. Je vader of moeder mag meevaren in je boot, maar dan kun je helaas geen prijs winnen, want dat zou niet eerlijk zijn. Goed, dan nu eerst iets over waar de wedstrijd begint en waar je naar toe moet zeilen.

De wedstrijdbaan

De wedstrijdbaan wordt tijdens het palaver om 13.00 uur bekend gemaakt.

Het starten

 • De starttijd is om 13:30 uur.
 • Twee minuten voor de start wordt er twee keer op de toeter gedrukt. Denk erom dat je nu in de buurt zeilt van de boeien, anders ben je straks te laat bij de startlijn. Vanaf dit moment roepen we regelmatig met een megafoon hoe lang het nog duurt voor de start begint.
 • Eén minuut voor de start wordt er één keer op de toeter gedrukt.
 • De laatste 10 seconden tellen we even voor je af.
 • Het startsein is een lange stoot op de toeter.

Je mag nu over de startlijn varen op weg naar de eerste boei. Iets later mag ook, maar dan wordt het moeilijker om de race te winnen.

Als je per ongeluk te vroeg tussen de twee boeien door gevaren bent, keer je om en doe je het even opnieuw. Maar als dat nodig is, roepen we je wel even terug.

Nu is de wedstrijd begonnen…

De regels

Het dragen van een zwemvest is verplicht!

Eigenlijk zijn er verder heel veel regels op het water, net als in het verkeer. Die kunnen we hier niet allemaal vertellen.Maar de belangrijkste regel van allemaal moet je wel kennen en dat is dat je altijd moet proberen om een aanvaring met een andere boot te voorkomen. Ook als je denkt (of zeker weet) dat je voorrang hebt.

Als je deze regel goed gebruikt ben je al aardig op weg een goede schipper te worden en kan het eigenlijk niet mis gaan.

Je ouders zijn verantwoordelijk voor je reilen en zeilen en het wedstrijdcomité kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

We wensen je een hele leuke wedstrijd toe.

Contact: Voor meer info en eventuele vragen kunt u contact opnemen met de organisatie: Jeroen Nachbar (campingplaats 64), Martijn Dekker (campingplaats 67)